Disclaimer

Deze pagina’s vormen de website van fa. Joy. Ze verschijnen onder verantwoordelijkheid van onze webmaster. De informatie op deze site en het beeldmateriaal valt onder copyricht van fa. Joy.

Fa. Joy streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie up to date is op het moment van consumptie. Daarom kan aan de op de pagina’s vermelde informatie geen rechten worden ontleend. Fa. Joy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden. Ook niet voor de in de website opgenomen externe links, de strekking daarvan en de daarin vermelde informatie.